W czym mogę Ci pomóc

KONSULTACJE DIETETYCZNE I PLANY ŻYWIENIA DLA DOROSŁYCH W ZAKRESIE:

 • zaleceń żywieniowych w zaburzeniach płodności
 • dietoterapii w chorobach autoimmunologicznych
 • stosowania diet eliminacyjnych w:
  • alergiach
  • nadwrażliwościach pokarmowych
  • nietolerancjach pokarmowych
  • chorobach metabolicznych
 • doboru diety odpowiedniej do stanu zdrowia

KONSULTACJE DIETETYCZNE I PLANY ŻYWIENIA  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE:

 • doboru diety odpowiedniej do stanu zdrowia
 • dietoterapii w szczególnych potrzebach zdrowotnych:
  • wcześniactwo
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • nadpobudliwość
  • schorzenia neurologiczne
  • zaburzenia odżywiania
 • stosowania diet eliminacyjnych w:
  • alergiach
  • nadwrażliwościach pokarmowych
  • nietolerancjach pokarmowych
  • chorobach metabolicznych